Posláním Právě teď! o.p.s. je snaha o změnu vnímání problematiky stárnutí.

Právě teď! o.p.s.

Sídlo: Fügnerovo náměstí 1808/3
120 00 Praha 2
Kancelář: Nad Primaskou 27, Praha 10
(návštevu je nutné telefonicky domluvit předem)
IČ: 29154901
Bankovní spojení: 258492161/0300

Tel.: 603 852 715
POZOR: naše nové stránky: https://pravetedops.cz/

info@prave-ted-ops.cz

Děkujeme za vše, co se nám i Vaší zásluhou podařilo v roce 2014. Chystáme toho mnohem více.

16.12.2014 11:53

V roce 2014 jsme se potkávali na pravidelných bezplatných Nordic Walking seniorských pochodech (např. ZOO Praha, Botanická zahrada Praha), byli jsme společně v divadle (dospělé děti vyvedly své rodiče), na Senior Campech na Orlíku a v Mariánských Lázních (nad očekávání vydařené akce s velkým zájmem a skvělými ohlasy, věk účastníků 53 - 90let), společně jsme bubnovali na naší akci "Záříme aneb Akčně Mezigeneračně". Rovněž jsme se zúčastňovali akcí na kterých se řešila situace osob 50+ (ohrožení na trhu práce, zkloubení práce a péče o blízké seniory atd.).  

Pokračovala spolupráce se Senior Helpem s.r.o., Agenturou Xact, Business and Profesional Women ČR, nově jsme začali spolupracovat s organizací Cesta ke zdraví Kladno z.s. s kterou jsme realizovali první Senior Campy a vypracovali koncept propojení mentální a fyzické stimulace "Cvičím hlavu, cvičím tělo, aby zdraví vydrželo". 

V roce 2015 se samostatně i ve spolupráci s našimi partnery zaměříme na vzdělávání a aktivizaci osob 50+, pokračovat budou Nordic Walking seniorské pochody, Senior Campy, projekt "Cvičím hlavu, cvičím tělo, aby zdraví vydrželo". V září se potkáme na akci "Záříme aneb Akčně mezigeneračně". Rovněž se budeme rozhlížet po vhodném prostoru vhodném pro budování komunitního centra, kde bychom rádi realizovali naše aktivity, včetně generačního propojování.

Nic z realizovaných činností by se nám nedařilo realizovat bez podpory  a pomoci našich donátorů z řad firem a soukromých osob. Všem patří velké poděkování. 

Věříme, že i v roce 2015 se najdou osvícení sponzoři, kteří si uvědomují, že podpora aktivizačních a vzdělávacích činností osob v předseniorském a seniorském věku, celoživotní vzdělávání a mezigenerační solidarita v praxi, jsou jedinou cestou k tomu, abychom se ctí obstáli v situaci, kdy společnost nezadržitelně stárne. 

S přáním klidných Vánoc a dobrého startu do nového roku. 

Právě teď! o.p.s.