Posláním Právě teď! o.p.s. je snaha o změnu vnímání problematiky stárnutí.

Právě teď! o.p.s.

Sídlo: Fügnerovo náměstí 1808/3
120 00 Praha 2
Kancelář: Nad Primaskou 27, Praha 10
(návštevu je nutné telefonicky domluvit předem)
IČ: 29154901
Bankovní spojení: 258492161/0300

Tel.: 603 852 715
POZOR: naše nové stránky: https://pravetedops.cz/

info@prave-ted-ops.cz

Bankovní spojení: 258492161/0300

Účet pro neziskové organizace vede ČSOB, a.s., Praha 2

Od 1.října 2016 realizujeme mezinárodní projekt v rámci programu Erasmus+ s názvem "MemTrain"

Poděkování

Na této stránce zveřejňujeme poděkování všem našim dárcům a podporovatelům, kteří s tím vyslovili souhlas

Za podporu v roce 2016 děkujeme:

Děkujeme společnosti Xact s.r.o. 

Děkujeme společnosti Activa za podporu v rámci projektu ACTIVNÍ senior

Děkujeme společnosti IMI Partner 

Děkujeme společnosti Tarsago 

Děkujeme Nadačnímu fondu Avast

Děkujeme MUDr. Josefu Štolfovi 

Děkujeme Ing. Petru Grycovi 

Děkujeme všem, kteří nás podporují pravidelnou měsíční částkou 

Za spolupráci v roce 2016 děkujeme:

Děkujeme Pontias s.r.o. (dříve Senior Help s.r.o)

Děkujeme Cestou zdraví v čele s PaedDr. Hanou Čechovou

Děkujeme BPW Praha

Děkujeme Slow Food 

Děkujeme manželům Pinkasovým za úžasné vedení dendrologických vycházek na Orlíku i v Praze a za výuku Pétanque na Senior Campech

Děkujeme Ing. Pavlíně Boučkové 

Děkujeme Petru Opelkovi

Děkujeme Ivaně Medkové 

Děkujeme všem našim instruktorům, lektorům a trenérům

Děkujeme účastníkům všech našich akcí za inspiraci a zpětnou vazbu

 

Za podporu v roce 2015 děkujeme:

Je nám velkým potěšením, že se generálními partnery akce Záříme aneb Akčně Mezigeneračně 2015 opět stala - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a Agentura Xact.
  

Děkujeme společnosti Activa za podporu v rámci charitativního projektu ACTIVNÍ senior.

 

 

Děkujeme za dodané reklamní předměty.

 Děkujeme nadačnímu fondu Avast za finanční podporu aktivit pořádaných v roce 2015 za spolupráce Cesta ke zdraví Kladno z.s. a Právě Teď! o.p.s.

 Děkujeme společnosti Tarsago Česká republika, která nám i v roce 2015 věnovala 150 ks knih na téma Pohyb, trénování paměti, zdraví atd. 

 Děkujeme společnosti DELL Česká republika při realizaci společenských aktivit v roce 2014.
    

 Děkujeme společnosti Empire One při realizaci společenských aktivit v roce 2014.
   

 Děkujeme Senior Help s.r.o. za dlouhodobou spolupráci při realizaci Nordic Walking výletů a Senior Campů.
   

 Děkujeme Cestě ke zdraví Kladno z.s. v čele s PaeDr. Hanou Čechovou s kterou jsme navázali úzkou a stále se rozšiřující spolupráci při přípravě konceptu "Trénuj hlavu, trénuj tělo, aby zdraví vydrželo" a Senior Campů.
  

 Děkujeme za skvělou spolupráci generálním partnerům akce Záříme aneb Akčně Mezigeneračně - Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR a Agentuře Xact.
  

 Poděkování patří i všem dalším partnerům akce Záříme aneb Akčně Mezigeneračně.

 Velké díky směřuje i ke všem dobrovolníkům, kteří pracovali na přípravě akce (např. Kateřina Petrů a její opět skvělý plakát), i při samotné realizaci, kde bychom se neobešli bez pomoci Dagmar Sehnalové, Ireny Valešové a dalších.   

 Děkujeme všem donátorům, kteří podpořili Senior Camp na Orlíku pořádaný ve spolupráci se spolkem Cesta ke zdraví Kladno. Poděkování patří Nadačnímu fondu Avast, Nadaci Charty77, Dellu a Intelu.  Poděkování patří rovněž dobrovolnici Ivaně Medkové, která na Campu pořídila skvělé fotky. 

 Děkujeme spolecnosti Tarsago za darování 150ks knih na téma Zdravý životní styl a trénování paměti
  

 Děkujeme Alici Jehličkové, Marcele Pivoňkové, Ivaně Medkové, Růženě Heltové, Haně Mullerové, Hedvice Kunrtové a Veronice Chravátové za dobrovolnickou činnost při prezentaci Právě teď! o.p.s. na akci Konference úspěšných žen

 Děkujeme společnosti Albi za poskytnutí věcného daru ve formě her

 Děkujeme Nadaci Preciosa za poskytnutí věcného daru ve formě korálků

  Děkujeme Agentuře Xact s.r.o., za zajištění grafických prací, tisku, výroby vizitek,
    poskytnutí kancelářských potřeb atd.   www.agenturaxact.eu

  Děkujeme Kateřině Petrů za vytvoření loga Právě teď! o.p.s. www.designkp.cz

  Děkujeme Holkám v pohybu za pomoc při zajišťování sportovních akcí pro seniory
    (nordic walking)  www.holkyvpohybu.cz

  Děkujeme Petrovi Opelkovi za realizaci internetových stránek www.hdwallpapers.eu

Děkujeme všem, kteří podpořili první ročník akce pro všechny generace

Klikněte pro zvětšení

Pořadatelé akce:Pod záštitou MČ Praha 4

Generální partneři akce:

  

Hlavní partneři akce:

  

  

  

Ostatní partneři akce: